ONYIA NOTEBOOK

העיצוב נגזר מעולם של קולאז’ים, סגנון שמאוד מתחבר לחוויה של שוק שהוא עולם רב-גוני, מבולגן, חושני וצבעוני. הקולא’זים מורכבים מצילומים של השוק ודימויים מהמרחב שבו הוא מתקיים, היוצרים תחושה לוקלית בעזרת שימוש בגופנים של אותה שפה עם צבעוניות שנגזרת מהמדינה או מהמקום. התחושה שמתקבלת מהדפדוף במחברת היא חוויה רומנטית שמזכירה מסעות וגילוים של ארצות חדשות.
המחברת הודפסה על נייר אקולוגי ממוחזר.